Skip to main content
DONATE

PLANT JE EIGEN BOMEN

EEN KLEINE BIJDRAGE MET GROTE IMPACT

Met jouw donatie plant de Black Jaguar Foundation inheemse bomen in de Araguaia biodiversiteitscorridor: de langste natuurcorridor op aarde. Ons team van bosbouwingenieurs werkt nauw samen met de lokale landeigenaren en de lokale gemeenschap, ondersteund door de meest deskundige wetenschappers. Zo voeren we natuurherstel van de hoogst mogelijke kwaliteit uit.

Help mee de balans tussen mens en natuur te herstellen voor toekomstige generaties! Voor € 8 per boom voeren wij álle 17 stappen uit van de BJF-Cyclus van van natuurherstel (Cycle of Restoration).

Je kunt jouw jaarlijkse CO2-uitstoot al compenseren door 33 bomen te planten.

PLANT JE EIGEN BOMEN

EEN KLEINE BIJDRAGE MET GROTE IMPACT

Met jouw donatie, plant de Black Jaguar Foundation inheemse bomen in de Araguaia biodiversiteitscorridor: de langste natuurcorridor op aarde.

Help mee de balans tussen mens en natuur te herstellen voor toekomstige generaties! Voor maar € 8 per boom voeren wij álle 17 stappen uit van de BJF-Cyclus van natuurherstel (Cycle of Restoration).

 

Je kunt jouw jaarlijkse CO2 uitstoot al compenseren door 33 bomen te planten.

.

PLANT JE EIGEN BOMEN

EEN KLEINE BIJDRAGE MET GROTE IMPACT

Met jouw donatie, plant de Black Jaguar Foundation inheemse bomen in de Araguaia biodiversiteitscorridor: de langste natuurcorridor op aarde. Onder de hoogste standaard van herbebossing en natuurherstel werkt ons team van bosbouwingenieurs nauw samen met lokale landeigenaren en de lokale gemeenschap, ondersteund door de meest deskundige wetenschappers.

Help mee de balans tussen mens en natuur te herstellen voor toekomstige generaties! Voor maar €8 per boom voeren wij álle 17 stappen uit van de BJF-Cyclus van Herbebossing.

Je kunt jouw jaarlijkse CO2 uitstoot al compenseren door 33 bomen te planten.

DE BJF-CYCLUS VAN NATUURHERSTEL

Community building

LOKAAL NETWERK CREËREN

Betrokkenheid met de gemeenschap

Samen met lokale landeigenaren, inheemse bewoners, scholen, bedrijven,
technische partners en andere non-profitorganisaties, realiseren we het proces van natuurherstel, in samenwerking met de landeigaren.

Samenwerking met landeigenaren

De landeigenaren zijn de helden van ons project. Onder de hoogste standaard van herbebossing en natuurherstel werkt ons team van bosbouw ingenieurs nauw samen met lokale landeigenaren en lokale boeren. Zo bereiken we dat (delen van) hun gedegradeerde land hersteld wordt zodat zij kunnen voldoen aan de eisen van de Brazilian Forest Code. Een Win voor onze planeet én een Win voor de lokale boeren.

EDUCATIE & BEWUSTZIJN

Voorlichting over het belang van onze ecosystemen, hoe deze hersteld kunnen worden, en waarom dit belangrijk is voor de toekomst van de Araguaia rivier, de landbouw en de naleving van de Braziliaanse Boscode.

LOKALE BRANDWEER

Training van de lokale gemeenschap in het blussen en bestrijden van branden en het leveren van materieel zoals watertanks en brandslangen.

Science and research

WETENSCHAP & ONDERZOEK

In kaart brengen

Ons lokale team identificeert de landeigenaren in de corridor. Gezamenlijk brengen zij de exacte kenmerken van het te herstellen gebied in kaart. Zo werken we aan het masterplan voor een goed en systematisch herstel en beheer.

Biodiversiteitsplanning

Onze deskundige bosbouw ingenieurs bepalen de juiste combinatie van benodigde inheemse bomen in elk gebied en selecteren de best passende herbebossingsmethoden.

Wetenschappelijke samenwerking

Samen met gerenommeerde wetenschappers en technische partners en experts (WRI, LERF, Arben, Bioflora, IUCN) werken we met volle passie om alle herbebossingstaken tot de hoogst mogelijke standaard uit te voeren.

KENNIS & ERVARING

Ons team van lokale bosbouwingenieurs brengt ervaring en kennis in, gebaseerd op eerdere ervaring, onderzoek en nauwe samenwerking met andere vooraanstaande onderzoeksinstellingen en partners.

Planting

BOMEN PLANTEN

Boomkwekerijen

We ontwikkelen en bouwen onze eigen boomkwekerijen voor inheemse bomen. Op die manier kunnen we de diverse én veerkrachtig mix aan benodigde bomen laten groeien, van zaden tot zaailingen.

Verzamelen van zaden

Samen met inheemse bevolkingsgroepen en lokale zaadverzamelaars verzamelen we de specifieke zaden, passend bij de selectie van gewenste inheemse bomen in elk specifiek deelgebied. We hebben ons eigen locale ‘zaden collectief’.

BODEMBEWERKING & HERSTEL

Voordat we succesvol kunnen herbebossen, moet het land geëgaliseerd worden en van stenen en grote wortels ontdaan. Gedurende dit proces worden ook invasieve grassoorten verwijderd en populaties van mieren onder controle gebracht.

Hekwerken en omheiningen

Waar nodig plaatsen we hekken en/of andere omheiningen om de groeiende boompjes te beschermen tegen vee.

Logistiek

Onze natuurherstel locaties liggen extreem afgelegen en verspreid langs de 2600 km lange Araguaia-rivier. Transport van de specifiek benodigde materialen per locatie kan soms kostbaar zijn.

Handmatig verspreiden van zaden en planten bomen

De herbebossing gebeurt met zorg en liefde. Samen met een lokaal team planten we gemiddeld 1667 boompjes per hectare. En die worden allemaal met de hand geplant!

3 Years care

3 JAAR NAZORG

Onderhoud

Ons Nazorg Protocol voorziet in toezicht en onderhoud gedurende 3 jaar.  Dit borgt de effectiviteit van onze ecologische herbebossing en houdt het overlevingspercentage van onze geplante bomen op maar liefst 90%.

20 JAAR MONITOREN

Wij hebben een lange termijn visie. Nadat we bomen hebben geplant, monitoren we de groei, om ervoor te zorgen dat er een gezond volwaardig ecosysteem terugkomt. Gewaarborgd door ons officiële monitoringprotocol.

BRANDPREVENTIE

Nadat we inheemse bomen hebben geplant, zorgen we ervoor dat er natuurlijke barrières en branduitkijkposten worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat wat is geplant volgend jaar niet kan afbranden.

JOUW PERSOONLIJKE BOOM CERTIFICAAT.

Klik op de afbeelding om een voorbeeld te zien ›